fbpx

Deklaracja dostępności cyfrowej

Dostępność strony internetowej www.fundacjamozesz.org

Data publikacji strony internetowej:  2022-03-01. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2020-10-02.

Stan dostępności cyfrowej:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Elementy i treści:
Na części zdjęć oraz grafik opublikowanych na stronie nie umieszczono tekstów alternatywnych dla osób niewidzących lub słabowidzących. Do pozostałych zdjęć i grafik planujemy dodać teksty alternatywne do końca 2022 roku.

W opublikowanych filmach znajdują się napisy dla niesłyszących.

Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe znajdują się na stronie głównej, w zakładce kontakt oraz w stopce.

„Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Planujemy jego utworzenie do końca roku 2023.

Data sporządzenia deklaracji: 2022-10-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-10-02.

Skróty klawiaturowe
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Jeśli na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, prosimy o wysłanie zgłoszenia do:

Paulina Olichwer, dyrektorka ds. marketingu Fundacji MOŻESZ na adres: paulina@fundacjamozesz.org lub telefonicznie: +48 608 766 477

W zgłoszeniu podaj:
– swoje imię i nazwisko,
– swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
– dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
– opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością:
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Deklaracja dostępności architektonicznej

Dostępność architektoniczna
Fundacja MOŻESZ, ulica Anieli Krzywoń 10/U1 w Szczecinie

Wejście

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia: od strony ulicy Anieli Krzywoń oraz przez podwórko od strony ulicy Lekarskiej.
 • Od strony ulicy Anieli Krzywoń znajdują się schody o 4 stopniach. 
 • Od strony ulicy Lekarskiej znajdują się dwa stopnie. 
 • Możliwy jest wjazd osób, poruszających się na wózku inwalidzkim od strony ulicy Lekarskiej.
 • Jeśli chcesz odwiedzić Fundację MOŻESZ i poruszasz się na wózku inwalidzkim, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 602 434 633 w godzinach pracy Fundacji. Fundacja posiada mobilny podjazd dla wózka, który jest umieszczany każdorazowo, gdy osoba poruszająca się na wózku chce do niej wejść.

Lokal 1 – recepcja, gabinet nr 1 – masażu, biuro oraz toaleta

 • Wejście do lokalu 1 (idąc od wejścia od ulicy Anieli Krzywoń) znajduje się za drugimi drzwiami po lewej stronie.
 • Recepcja Fundacji znajduje się na końcu korytarza od wejścia do lokalu.
 • Po prawej stronie przy recepcji znajduje się Gabinet nr 1 – Masażu.
 • Po lewej stronie przy recepcji znajduje się biuro.
 • Toaleta znajduje się tuż przy wejściu do lokalu 1, pierwsze drzwi po prawej stronie.

Lokal 2 – gabinet nr 2 oraz sala szkoleniowa

 • Wejście do lokalu 2 (idąc od wejścia od ulicy Anieli Krzywoń) znajduje się za drugimi drzwiami po prawej stronie. 
 • Gabinet nr 2 znajduje się na końcu korytarza po lewej stronie.
 • Sala Szkoleniowa znajduje się na końcu korytarza po prawej stronie.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia, zarówno w lokalu 1 jak i 2.

Do obu lokali można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W lokalach nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i niektórych z nich nie umieszczamy ponownie na tej stronie internetowej.

Dodatkowe informacje znajdują się na portalu Facebook pod adresem: www.facebook.com/fundacjamozesz