fbpx
czym jest wykluczenie społeczne? obrazek ilustrujący post, znajdują się na nim kolorowe pionki do gry
Wszyscy chcemy żyć w społeczeństwie, które daje każdemu równe szanse, aby być wysłuchanym i szczęśliwym. Niestety wielu ludzi pozbawionych jest tych możliwości.
Wykluczenie społeczne jest nadal dużym problemem. ❗
W interesie wszystkich leży zwalczanie tego zjawiska, by stworzyć wolne i sprawiedliwe społeczeństwo. 👱‍♀️👨‍🦳👩‍🦱👴
➡️ Wykluczenie społeczne to sytuacja, w której nie wszyscy mają równy dostęp do możliwości i usług, np. edukacja publiczna czy opieka społeczna.
1

Wykluczenie społeczne to sytuacja, w której nie wszyscy mają równy dostęp do możliwości i usług, np. edukacja publiczna czy opieka społeczna.

2

W interesie wszystkich leży zwalczanie tego zjawiska, by stworzyć wolne i sprawiedliwe społeczeństwo. 

3

Dyskryminacja dotyka różnych aspektów życia osób z niepełnosprawnością. Wykluczenie w jednej dziedzinie ściśle łączy się z wykluczeniem na innym polu.

4

Osoby z niepełnosprawnością często są wykluczane ze względu na brak udogodnień, np. budynek bez windy.

“Marginalizacja” może mieć duży wpływ na życie. Wykluczenie z jednej dziedziny wywołuje eliminację na innych polach. 👈 To pokazuje, jak dramatycznie wpływa to na wszystkie obszary życia. Kiedy osoby lub grupy społeczne są wykluczone, ich głos i opinie na temat społeczeństwa, w których żyją, nie są wysłuchiwane z uwagą.
✅ Dyskryminacja dotyka różnych aspektów życia osób z niepełnosprawnością. Wykluczenie w jednej dziedzinie ściśle łączy się z wykluczeniem na innym polu. ❗️❗️
Osoby z niepełnosprawnością często są wykluczane ze względu na brak udogodnień, np. budynek bez windy. 👨‍🦽 Może się to wydawać drobnostką, ale z tego powodu osoby niepełnosprawne nie mogą uczestniczyć w pełni w życiu publicznym, a nawet odbiera im się prawo głosu i decyzyjności w sprawie przyszłości ich społeczeństwa.💜
Regulacje prawne tylko pozornie wydają się sprawiedliwe. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin zarabiają gorzej niż osoby zatrudnione na pełen etat. Często otrzymują uboższy system świadczeń takich jak opieka zdrowotna czy opieka społeczna. ⚠️
Osoby wykluczone społecznie często żyją w ubóstwie. Jeśli nie stać Cię na podstawowe rzeczy, np. jedzenie, ubranie czy mieszkanie, nie masz możliwości poruszania się transportem publicznym, prawdopodobnie nie będziesz też brać udziału w wielu obszarach społeczeństwa. 😟
“Marginalizacja” może mieć duży wpływ na życie. Wykluczenie z jednej dziedziny wywołuje eliminację na innych polach. 👈 To pokazuje, jak dramatycznie wpływa to na wszystkie obszary życia. Kiedy osoby lub grupy społeczne są wykluczone, ich głos i opinie na temat społeczeństwa, w których żyją, nie są wysłuchiwane z uwagą.
Ważne jest, aby uświadomić sobie, jak bardzo “codzienne” jest wykluczenie. Dotyka np. osoby ze społeczności LGBT. 🌈 Niektóre bary czy restauracje nie obsługują tych osób. Budynki bez wind są zupełnie niedostępne dla osób z niepełnosprawnością czy szkoły odmawiające edukacji z uwagi na dysfunkcje.
Czym jest zatem aktywizacja zawodowa?
👨‍💻 Jej definicja jest dość krótka. Są to różnego rodzaju działania podejmowane przez instytucje np. Urząd Pracy czy Fundacje, których celem jest pomoc w znalezieniu pracy osobom bezdomnym, bezrobotnym oraz grupom społecznym np. niepełnosprawnym. Bycie bez pracy przez dłuższy czas negatywnie wpływa na samopoczucie danej osoby jak i na domowy budżet.
Szansą na podjęcie pracy jest stale rozwijająca się gospodarka i konieczność poszerzania swoich kompetencji. W ostatnich latach wzrosło znaczenie poradnictwa zawodowego. Skupia się ono na odkryciu, w czym dana osoba, sprawdzi się najlepiej i jak wyglądała jej dotychczasowa ścieżka kariery. 📈
💼 Dla wszystkich poszukujących pracy formą aktywizacji mogą być staże lub kursy zawodowe. Pomagają w przekwalifikowaniu się i bezrobotny ma szansę znaleźć pracę w miejscu i zawodzie, których wcześniej nie brał nawet pod uwagę.
Usługi kierowane do niepełnosprawnych poszukujących pracy powinny być dostosowane do rodzaju niepełnosprawności. Coraz popularniejsza i doceniana staje się formą pracy zdalnej. 💻 Niepełnosprawny może być aktywny zawodowo bez konieczności dotarcia do firmy. Daje to nieograniczone możliwości. Odchodzą trudności z przemieszczaniem się i pokonywaniem barier architektonicznych.
Jednym z priorytetów naszej Fundacji jest zadbanie o osoby wykluczone, odsunięte przez społeczeństwo. Naszą misję realizujemy na różnych płaszczyznach. Przyjdź do nas i sprawdź sam! ❤️
Tekst przygotowała Beata Piechowiak.

Posty powiązane